kolmapäev17. juuli 2024

Raadio Duo mängude reeglid

18. juuni 2024
Raadio Duo

1.KORRALDAJA

1.1 Raadio Duo raadiomänge korraldab Duo Media Networks OÜ, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 16077430 , e-post turundus@duomedia.tv (edaspidi: Korraldaja).

2.RAADIOMÄNG JA RAADIOMÄNGUDES OSALEMISE REEGLID

2.1 Raadiomängu puhul on tegemist raadio MyHits eetris saatejuhi poolt suuliselt välja öeldud, mängu reklaamklipis öeldud või raadio Raadio Duo Facebooki kontol @raadio.duo või Instagrami kontol @raadioduo (edaspidi Sotsiaalmeedia) kirjalikult postitatud mänguga, milles saavad osaleda kõik mängu üleskutses nimetatud tingimusi täitvad Eesti Vabariigi elanikud. Raadiomängudes ei saa osaleda Duo Media Networks OÜ töötajad.

2.2. Raadiomängus osalemise aeg nimetatakse suuliselt raadio Raadio Duo eetris saatejuhi poolt, nimetatakse mängu reklaamklipist või on kirjas Sotsiaalmeedia postituses.

3.AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE TINGIMUSED

3.1 Raadiomängude auhinnaks on toode, teenus või raha sellisel kujul nagu kirjeldab seda raadio Raadio Duo eetris saatejuht, öeldakse mängu reklaamklipis või nagu on kirjas Sotsiaalmeedia postituses.

3.2 Raadio Duo Raadiomängudes saab sama inimene võita auhinna mitte sagedamini kui üks kord kuus.

3.3 Võitjatega võetakse ühendust kolme tööpäeva jooksul alates võitmise kuupäevast.

3.4 Auhinna kohaletoimetamine toimub pakiautomaati saatmise teel kui ei lepita kokku teisiti.

3.5 Kui Raadiomängus osaleja eirab Raadio Duo eetris välja öeldud tingimusi või käesolevaid Raadiomängudes osalemise reegleid või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada tema poolt antud kontaktandmete, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt nädal alates teavitamise kuupäevast), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja raadiomängus osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib jätta auhinna välja andmata.

3.6 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4.MUUD TINGIMUSED

4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Raadiomängudes osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt vastavalt MM Grupp OÜ ja Duo Media Networks OÜ isikuandme töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit ja siit). Raadiomängus osalemise raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Raadiomängu läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), Raadiomängu auhinna kohale toimetamiseks ning Raadiomänguga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates Raadiomängu võitja väljaselgitamisest.

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Raadiomäng ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Raadiomängus osalejaid koheselt kas isiklikult kontakti võttes või läbi Raadio Duo eetri või veebilehel raadioduo.ee.

4.4 Kõik Raadiomängudes osalemisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Raadiomängude korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Raadio Duo raadiomängus osalemine" hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates Raadiomängu toimumisest käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Duo Media Networks OÜ lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

18. juuni 2024
Raadio Duo